Självklart gäller ROT-avdraget vid fönsterbyte!

Halva priset när du reparerar eller bygger om i din bostadsrätt eller sommarstuga.

Med ROT-avdrag kan du dra av 30% av arbetskostnaden när du anlitar en hantverkare. Förutsättningen är att man anlitar en hantverkare med F-skattsedel för arbetet. Därför är det viktigt att få en faktura där arbetskostnaden är tydligt specificerad. Du kan dra av max 30 000 kr per person och år.

Det betyder att om det finns två delägare till en bostad kan man få en dubbel skattereduktion, alltså upp till 100 000 kr per år.

ROT står för Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad av befintliga byggnader. För att vara berättigad till ROT-avdrag så måste du:

– ha kostnader som är hänförliga till ditt eller dina föräldrars hushåll
– vara ägare till småhus
– vara minst 18 år
– inte ha stora skatteskulder i Sverige
– ha haft utgifter för HUS-tjänster ( RUT & ROT )

Så går det till när vi söker för ditt fönster och dörrbyte

Du som kund:

– får preliminär skattereduktion direkt på slutfakturan
– får meddelande från Skatteverket om utbetalt belopp till oss som utförare
– ska söka slutlig skattereduktion i din deklaration

För att kunna göra ett rot-avdrag på fakturan behöver vi följande information om dig:

– namn och personnummer
– fastighetsbeteckning

Läs mer på skatteverkets hemsida »