Fönsterkoncept – Hantverket, kvalitet & garanti

Med en positiv anda och öppenhet förklarar och beskriver vi för såväl beställare som produkt-leverantörer vad som sker ute vid montaget och arbetar konstant för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Det kan alltid uppkomma oförutsedda händelser, det som gör skillnad på bra hantverkare är vad man gör vid dessa händelser när dem väl kommer. Vi har lång erfarenhet och kunskap om att göra platslösningar och vi tar hand om allt ifrån leveransen av produkterna till det slutgiltiga färdigställandet. Hos oss kan ni som kund känna er avslappnade och trygga när vi besöker era hem för att byta fönster.

 

Kvalitet & garanti

För att säkerhetsställa kvaliteten i montagen och produkterna har vi infört följande fasta rutiner. Godshanteringen och mottagandet av produkterna sköts av Fönsterkoncept. Egenkontroller utförs internt av respektive montageteam vid samtliga projekt. En slutgiltig besiktning/genomgång av utfört montage sker tillsammans med kunden. Självklart samarbetar vi också endast med seriösa hantverkare som innehar ansvarsförsäkringar.

Montagegaranti 3 år.

Vi följer AMA – Allmän Material- och Arbetsbeskrivning om inget annat avtalats.

Produktgaranti NORDAN 10 år.

Garantin omfattar:

 • Rötskador i trädetaljer
 • Kondens mellan glas
 • Beslagens funktionalitet
 • Materialens stabilitet och hållbarhet
 • Täthet mot regn och vind

Garantivillkor

Garantin gäller under förutsättning att:

 • Produkterna inte utsetts för onormala belastningar, som t.ex. vid force majeure, sättningar i byggnaden, yttre åverkan eller andra faktorer som producenten inte kan påverka.
 • Produkterna inte monteras i en miljö som avviker från en normal bostadsmiljö, t.ex. i ladugårdar, magasin, källare med hög luftfuktighet eller andra utrymmen där miljön kan vara till skada för dem.
 • Säljarens anvisningar om leverans, mottagning, produkthantering och montering noggrant efterföljs.
 • Leverantörens underhållsföreskrifter noggrant efterföljs.

 

Produktgaranti LURS

 • 10 års formgaranti mot skevhet/krokighet (på storlekar upp till 10×21)
 • 10 år mot kondens i isolerglas
 • 5 år mot fabrikationsfel (förutsatt att skötselråd följts)

Alla våra ytterdörrar uppfyller kraven i Svensk Byggnorm beträffande dragtäthet och U-värde för bostadsdörrar. Dessutom har Du 10 års formgaranti och 5 års fabriksgaranti enligt SS 817302. Garantivillkor gäller endast om inmonteringen är korrekt utförd.

Montering av vara innebär att ni godkänt varan. Vid felaktig hantering och icke utfört underhåll faller garantiåtaganden. För att garantin skall gälla måste dörren vara monterad i fasad med skyddande konstruktion, t.ex. entrétak eller dropplåt på minst 100mm ovanför dörren. Entrétak rekommenderas!

Garanti lämnas inte på mörka färger i utsatta väderlägen p.g.a. värmeupptagningen och blekning av UV-ljus.

Garantin förutsätter regelbundet underhåll.