Hem » Koncept » Om oss » Miljö & Prestanda

Vi värnar om miljön när vi byter fönster och dörrar!

Vi ställer höga miljö- och kvalitetskrav på våra produkter som garanterar att du som kund kan känna dig trygg med ditt val. Våra produktleverantörer samarbetar med en rad statliga och internationella institutioner för produktutveckling och certifiering.

Pröva också vår energiräknare här för att se mycket ni kan spara med energieffektiva fönster.

 

Svanenmärkta fönsterSVANEN

Vår energiförbrukning påverkar klimatet. Svanenmärkta produkter är tillverkade med minsta möjliga energi och lägre utsläpp av växthusgaser. Det ställs krav på bl.a. utvinningen av råvaror, produktion, energieffektivitet, kemikalieanvändning och möjlighet till återvinning (www.svanen.nu).

 

Fönster tillverkade miljövänligtPEFC

Certifieriering enligt den internationellt välkända organisationen PEFC, Programme for the Endosement of Forest Certification. Detta verifierar att virket som används till fönster och dörrar kommer från skogsbruk som bedriver en miljövänlig, och hållbar utveckling.

 

NDVK NDVK

NDVK är ett frivilligt certifieringsorgan för tillverkare av fönster och dörrar. NDVKs regelverk ställer krav på tillverkarnas kvalitetssystem. Alla produkter med NDVK-märket är testade och godkända enligt europeisk standard (www.ndvk.no).

 

Typprovade fönster SPP-MÄRKNING

P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. P-märkning innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll
övervakas av SP och för vissa produkter innebär det också att installation/montage kontrolleras (www.sp.se).

 

Secured by Design SECURE BY DESIGN

Produkter med märkningen Secure by Design är testade och godkända efter många hårda säkerhets- och kvalitets-krav från Association of Chief Police Officers i UK (ACPO). De är extra motståndskraftiga ur inbrottssynpunkt. (www.securedbydesign.com).

 

NS-EN ISO 9001

Verktyg för att säkerställa att våra underleverantörer lever upp till de kvalitetsmål de har för sin verksamhet. Denna standard är även världens mest erkända för kvalitets-styrning. Detta försäkrar kunden om att vi lever upp till avtalad kvalitet utifrån NDVKs krav och kundens krav.

 

CE-märkta fönsterCE-MÄRKNING

Den 1 februari 2010 infördes CE-märket på fönster i EU-länder. Alla producenter ska märka sina produkter med CE-märket. Märkningen skapar möjlighet att dokumentera fönstrets kvalitet och motståndskraft vid extrem belastning.  När du väljer testade fönster kan du vara säker på att dina fönster är mot-ståndskraftiga även i hårt väder (www.sp.se).

 

NS-EN 351-1 klass P5.IMPREGNERING

Träprodukterna djupinpregneras enligt NTR l B vilket förlänger livs längden och förebygger angrepp av svamp och röta. Dessutom blir virket mer formstabilt och slår sig inte så lätt. Det sker med hänsyn till miljön och följer självklart utsläppsreglerna  av flyktiga organiska föro­reningar (VOC) när impregneringen av virket utförs.