Var bor du?  
Ange U-värdet på dagens fönster:  
Ange U-värdet för dina nya fönster:  
Ange husets sammanlagda fönsterarea i m2: *  
Pris per Kwh, pris i kronor: **  
 
* Ett svenskt standardhus har
ca 25 m2 fönsterarea.
** Genomsnittligt elpris inkl moms för eluppvärmd villa
i Sverige 2011, källa: SCB.