Hem » Koncept » Om oss » Miljö & Prestanda » Underhållsanvisningar

Underhållsanvisningar

Fönster och Fönsterdörrar

Om produkternas undehållsbehov.

Egenskaperna för de olika materialen som produkterna är sammansatta av skiljer sig mycket åt och kräver olika mått av underhåll. Underhållsbehovet varierar med produkternas funktion och användarfrekvens, utsatthet för t.ex. solljus, temperaturväxlingar, nederbörd och luftfuktighet samt mögel- och algangrepp etc.

– Underhållsbehovet varierar alltså med materialegenskaper och bostadsförhållanden.

Det bästa är att göra underhållsarbetet till en rutin, t.ex. när du putsar dina fönster kan du passa på att även rengöra trä- och aluminiumdetaljer utvändigt. Då ser du i vilket skick ytbehandlingen är samtidigt som du underhåller utsidan genom att hålla den ren och fin.

Produkter som levereras obehandlade (trävita), rekommenderar vi att fackmässigt ytbehandla så snart som möjligt efter leverans för att ge träet skydd mot nedbrytning, fukt och UV-strålning. Målade och laserade fönster har normalt ett bra fuktskydd så länge de underhålls på rätt sätt. För att förhindra inträngning av vatten måste färgfilmen (ytskiktet) hållas intakt och i god kvalitet.

Trä: täckmålning – täckfärg

Som täckfärg använder vi Akzo Nobel USa 55, en vattenburen alkydfärg med en glans på 55, speciellt framtagen för fönster och dörrar. Färgen ger ett effektivt skydd mot fukt och ljus, samt ger en hård och resistent yta med god hållbarhet. Dessutom är den lätt att underhålla med de flesta utomhusfärger. Kontrollera ytskiktet utvändigt på dina täckmålade fönster och dörrar åtminstone 1 ggr/år. Ser du tecken på blåsor, sprickor, flagor eller matthet i färgen, ska det åtgärdas. Vid behov, skrapa, slipa, spackla och måla om med en halvblank vattenburen täckfärg för utomhusbruk. Fuktkvoten bör vara lägre än 15 % när du målar.

Invändigt behåller färgen sin kulör och glans i ca 10-20 år. Förläng livslängden genom att hålla ytorna rena och fina. Vid behov, skrapa, slipa, spackla och måla om med en halvblank vattenburen snickerifärg för inomhusbruk.

Trä: lasering – transparenta färger

Vid lasering använder vi Gori 411/890 som kan levereras i 6 olika standardkulörer. GORI 890 är väderbeständig, vattenavvisande och diffusionsöppen. Lasyrfärger är inte lika vädertåliga som täckfärg och ytskiktet kräver därför tätare underhåll.

Laserade fönster som placeras i utsatta lägen för starkt solljus (söderläge) kräver mest underhåll. Om ytan visar tecken på uttorkning, t.ex. ytsprickor, matthet eller grånad, ska det åtgärdas. Vid behov, skrapa, slipa och stryk träytan med en pigmenterad transparent färg (lasyr) för utomhusbruk 1-2 ggr. Stryk ut lasyren med trasa, svamp eller pensel.

Aluminium: ALUMINIUMBEKLÄDNAD & glasningslister

Aluminiumskiktet är ytbehandlat genom pulverlackering eller anodisering som ger ett hårt ytskikt med god korrosionsbeständighet och som i stort sett är underhållsfritt. Underhållsarbetet består av att hålla ytorna rena. Aluminium kan ommålas vid behov.

  • Vid behov tvättas ytan med vatten och lämpligt rengöringsmedel.
  • Ett gott råd är att vaxa och polera ytan med ett bilvax för att få ett vattenavstötande skydd som gör det enkelt att hålla ytan ren.

BESLAG & Tätningslister

Alla beslag av metall är ytbehandlade och korrosionsbeständiga. Beslagen bör inte övermålas då funktionen kan försämras. I hårt utsatta miljöer finns alltid risken för korrosionsangrepp, på t.ex. gångjärnens ytor. Förebygg korrosion genom att stryka på en ättiksbaserad silikonlösning (finns i färghandeln). Smörj rörliga beslagsdelar som spanjoletter, låshus, ändkolvar och gångjärn 1 ggr/år med smörjolja. Glidskenor smörjs med vaselin 1 ggr/år.
Uppställningsbeslag (fönsterbromsar) i sidohängda utåtgående fönster och fönsterdörrar smörjs med universalfett vid behov.

Tätningslister mellan karm och båge, fogband av elastiskt gummi på in- och utsida om isolerglaskassetten får du inte lasera eller måla över. Tätningsfunktionen och materialens elasticitet försämras vid övermålning. Skadade tätningslister ger luftläckage och bör bytas ut. Limma eller stifta fast ny tätningslist vid behov.

GLAS – fönsterputsteknik

Det finns olika tekniker för att tvätta och putsa fönster. Vätskan är i de allra flesta fall vatten och rengöringsmedlet oftast diskmedel. Ibland med en skvätt T-röd som tillsats. Saneringsmetoderna är oftast gummiskrapa men inte alltid.

 

Teknik med microfiberduk:

En alternativ metod att tvätta fönster är att med ljummet vatten, diskmedel och Wettex-trasa rengöra glasytor och närliggande fönsterkarmar noga och eftertorka glaset med en väl urvriden (i rent kallt vatten) microfiberduk. En metod som enligt uppgift är snabbare än med gummiskrapa och ger färre ”ränder”.

 

Självrengörande glas (bioclean)

Vid längre perioder av torr väderlek kan glaset sköljas med slang och sedan få torka naturligt. Vid behov kan vanligt fönsterputsmedel användas, använd inte rengöringsmedel med slipverkan, rengöringskrämer eller specialprodukter, dessa kan skada den belagda ytan.

GLAS – om kondens (imma)

Kondens på fönster

Kondens på fönsterrutor kan uppstå om glasets yttemperatur är kallare än den omgivande luften. Varm luft kan bära mycket mer av normal luftfuktighet än vad kall luft kan göra. Kondens orsakas av en rad samverkande faktorer: Isolerglasets U-värde och yttemperatur, lufttemperaturen inne och ute samt den relativa luftfuktigheten, ventilation och luftcirkulation, fönsters placering, inomhus- och utomhusmiljö etc. Om kondens uppstår på isolerglasets insida eller utsida så betyder det alltså inte att det är fel på fönstret men om det däremot bildas kondens inuti, emellan glasskikten, är det isolerglaskassetten som läcker och måste bytas ut.

Kondens på fönsterrutans insida

Kondens på fönsterrutor uppstår i regel inomhus på dåligt isolerade fönster (med högt U-värde) vid hög luftfuktighet inomhus och låg utomhustemperatur. Rumsluften är varmare än den nedkylda luft som finns precis intill fönsterrutan. Rumsluften kyls när den når fönsterrutan och samtidigt stiger den relativa luftfuktigheten i den kalla luften eftersom den inte kan bära lika mycket luftfuktighet som den varmare luften. När den relativa luftfuktigheten uppnår 100 %, den s.k. daggpunkten, faller vattnet ut som imma på fönsterrutorna.

Kondens på fönsterrutans utsida

Under särskilda omständigheter kan det bildas kondens på utsidan av fönsterrutor. Det gäller energieffektiva fönster med ett lågt U-värde. Vid vindstilla, kallt och klart väder samtidigt som luftfuktigheten är hög, kan temperaturen på det yttersta glasskiktets utsida understiga daggpunkten och kondens utfällas (jämför med imma och frost på bilrutor). Energiförlusterna inifrån är för små för att hålla ytterglasets yttemperatur över daggpunkten för uteluften. Fenomenet är ovanligt och inte skadligt utan endast ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga.

Utvändig kondens uppstår främst under morgon- och förmiddagstimmarna under höstmånaderna i vårt nordiska klimat. När luften blir varmare fram på dagen försvinner kondensen.

LURS YTTERDÖRRAR

Målade dörrar
Målade dörrar skall rengöras minst en gång om året med ljummet vatten och lite såpa. I samband med rengöring rekommenderar vi att man vaxar dörren med vanligt bilvax utan slipmedel. Dörren skall ses över kontinuerligt så att det inte finns några sprickor eller lackskador. Kontrollera med jämna mellanrum att silikontätningen mellan glas och glaslist är intakt. Sprickor som uppkommer runt lister och vid geringar skall lagas igen omgående med en övermålningsbar byggfog för att sedan övermålas.

Var noga med att konstruktionen är torr vid fogning och målning så att det inte finns risk för att fukten stängs inne. Det är mycket viktigt att laga ev. skador omgående så att det inte tränger in vatten i dörrstommen. Gör du inte detta gäller inte några garantier. Dörrar med mörka färger och i utsatta lägen behöver ses över oftare. Tala med Din färghandlare om rätt typ av färg till bättringen och kom ihåg att vår standard vit har beteckningen ”NCS S0502-Y”.

Teak/Ekdörrar

Teak/Ekdörrar är grundoljade från fabrik. Dörren skall oljas vid montering i 1-2 omgångar. Låt oljan suga in och torka sedan bort överflödig olja. Dörren skall underhållas igen så fort man ser att ytan börjar bli torr eller missfärgad. Tvätta dörren med ev. diskmedel och slipa lite lätt i träets riktning för att få bort eventuella svarta prickar och smuts och låt torka innan oljning.

Oljning av teak kan behövas 1-3 gånger/år och oljning av ek kan behövas 4-6 gånger/år beroende på hur utsatt dörren sitter. Tröskeln bör oljas vid behov då den utsätts för mycket hårt slitage.

Nordandörren / Bordörren

Underhåll/skötsel: Rengör först med ljummet vatten, låt fukten torka ut. Slipning görs vid behov med ett fint slippapper i träets fiberriktning. Stryk ett tunt lager med teakolja i träets längd-riktning med pensel eller svamp.

Om teakoljan suger in ojämnt kan behandlingen upprepas efter några dagar. Ytan skall regelbundet, normalt två gånger per år ytbehandlas med teakolja så att ytan blir mättad. Vid behov, om dörren är utsatt för sol, regn och vind skall behandlingen göras oftare. När ytan känns torr och blir matt är det tid för behandling. Har dörren insida av teakfaner behandlas denna som utsidan.

Färg och ådringsstruktur kan variera från dörr till dörr på grund av att det är ett levande material. Dörrar med teakfaner kan få små sprickor i ytskiktet på grund av sol, regn och vind men detta påverkar inte dörrens täthet eller funktion, och är därför är inget fall för reklamation. Därför är det väldigt noga att regelbundet behandla dörren med en extra skyddande ytbehandling.

BorDörrens garanti gäller inte för skada som orsakats av felaktig eller otillräcklig ytbehandling eller dåligt underhåll.

Målade dörrar

Vid leverans: Ytterdörrar är täckmålade på kraftig HDF-skiva, levereras färdigbehandlade från fabrik.

Underhåll/skötsel: Målade dörrar skall bara rengöras med ljummet vatten och såpa minst en gång per år beroende av hur utsatt dörren är för sol, regn och vind, samt att man behandlar en målad dörr minst en gång per år med ett flytande bilvax utan slipmedel, i samband med rengörningen.

Kontroll av eventuella lackskador och sprickor skall göras kontinuerligt. Har lackskador eller sprickor uppstått skall dessa lagas omgående så att inte fukt tränger in i dörrstommen. Var noga med att kontrollera glaslister och dekorlisterna på dörren. Bättringsfärg kan köpas hos närmaste färghandel. BorDörren rekommenderar alkydfärg med glans 40 som bättringsfärg.

Målade dörrar i annan färg än vit skall underhållas mer noggrant pga. av blekning av solljus

BorDörrens garanti gäller inte för skada som orsakats av felaktig eller otillräcklig ytbehandling eller dåligt underhåll.

Underhåll lås, gångjärn, cylinder

Mekaniska låshus: Smörjning med fett rekommenderas två gånger per år. Båda sidorna på fallarna är lika viktiga. Använd fett med bra vidhäftning, typ ASSA låsfett.

Låsenheten: Vid den årliga funktionsgenomgången kontrolleras även åtdragningen av skruvar för låshus, behör, dörrtrycken och slutbleck.

Slutbleck: För en mjuk och säker funktion bör glidytan mellan fall och slutbleck smörjas minst två gånger per år. Använd låsfett, torka bort eventuellt överflöd.

ASSA Lockcleaner/Låsspray: Lockcleaner löser effektivt föroreningar, förhindrar och löser isbildningar i cylindern. Avsluta med att smörja cylindern med låsspray, för problemfri funktion och ökad livslängd.

Låsen måste, liksom annan teknisk utrustning, skötas om för att fungera väl. Du bör därför se till dem då och då. Här följer några tips på hur du förlänger livslängden på dina lås.

Gångjärn

Underhållsbehovet varierar med användningsfrekvens, belastning och miljö. Men kontrollera funktionen, smörj minst en gång per år. När gångjärnen används, får de en svart dammbeläggning. Beläggningen förhindras bäst med regelbundet underhåll och smörjning. Använd fett med bra vidhäftning, typ ASSA låsfett.