Hem » Koncept » Tips och råd

Tänk steget efter – Innan

-Vad finns det för fönster och hur många ska vi ha?  -Vilken storlek?  -Ska de öppnas utåt eller inåt?  -Ska vi ha spröjs, smyglister, vädringsluckor?  -Kanske komplettera med persienner eller andra beslag?  -Vilken färg ska vi ha?  -Behöver vi brandklassade fönster eller säkerhetsglas, fönster med bra regn- och lufttäthet?  -Går det att få bort kallras?

Det kan kännas övermäktigt att ens fundera på ett fönsterbyte och kan till och med ta bort glädjen helt. Men om du börjar i rätt ände och tar hjälp av rätt personer så kan det vara riktigt enkelt!

Det första man bör göra är att identifiera vilka problem man vill lösa genom ett fönsterbyte. Det är bra om man har en realistisk och tydlig bild av vad man vill uppnå. Nedan hittar du den information som vi, på FönsterKoncept, tycker är viktigast för att kunna skapa sig en sådan bild.

Löv

Miljön runt huset

Om huset tex står nära en bullrig väg kan du välja fönster som dämpar ljud utifrån bättre än andra. Om du vill ha stora fönster i söderläge behöver du eventuellt komplettera med glas som minskar värmen från solen.

Energi, värme och U-värde

Man benämner värmeisoleringen på fönster med något som heter U-värde*. Ett lägre U-värde har en bättre isoleringsförmåga. Bättre isoleringsförmåga minskar kallras** drastiskt. Nya fönster har så bra värmeisolering att du får tillbaka en del av din fönsterinvestering varje år. Du kommer att spara både energi och pengar.

Bra att veta, är att på energieffektiva fönster kan viss kondens*** uppstå på utsidan av glaset. Detta är ett tecken på att dina fönster ej släpper ut värme. Vi på FönsterKoncept rekommenderar starkt att välja ett lågt U-värde (0,8 alternativt 0,9) vid fönsterbyte.

Säkerhet

Säkerhet betyder flera saker när man pratar om fönster. Man kan dela in det i två olika kategorier: brandsäkerhet och inbrottssäkerhet. I det ena fallet måste man kunna ta sig ut, i det andra fallet vill man hindra en obehörig ifrån att ta sig in.

Inbrottssäkerhet: Har man stora fasta fönster på markplan kan man t.ex. välja laminerat glas till sådana partier. Som standard är de flesta av våra dörrar & fönster tillverkade med en säkerhetsspanjolett som försvårar brytinbrott och vi rekommenderar generellt att dörrar ska vara låsbara från insidan.

Brandsäkerhet: Tänk klokt gällande fasta fönster. Fasta fönster ligger generellt lägre i pris men det är viktigt att alltid se till att ha utrymningsvägar tillgängliga. För bästa brandsäkerhet bör man ha minst ett öppningsbart fönster i varje rum.

Estetik

Ett bra tips är att först uppskatta de praktiska kraven på de fönster som ska bytas ut (så som säkerhet, u-värden etc) sen börja titta på utformning, utseende och tillval.

Fönster har självklart stor betydelse för husets karaktär. Det passar kanske inte med likadana fönster i en funkisvilla som i en villa från sekelskiftet. Vi är er behjälpliga hela vägen till att hitta en lösning som passar just er och ert hus.

Rengöring

Tänk på att välja fönstertyper som är lätta att putsa och vårda från insidan. Vridfönster öppnas utåt och kan vändas 180 grader utanför huset vilket gör att fönstret inte stöter i gardinstänger, gardiner etc.

*      U-värdet uppges för hela konstruktionen; karm, fönsterbåge och glas.
**    Om luften utanför ett fönster är kall, kyls fönsterrutan av. Rutan ­kyler i sin tur av den varmare rumsluften närmast innanför. Eftersom kall luft är tyngre än varm luft, sjunker den nerkylda luften ner mot golvet. Detta ger upphov till den typ av drag som brukar kallas kallras.
***  Varierar beroende på husets typ och placering, fönstrets placering i husväggen, tid på dygnet och klimatförhållanden. Detta är alltså begränsat och uppstår inte på alla fönster.