Hem » Fönster » Glastyper

ENERGIGLAS

1. Glaslist i underhållsfritt aluminium 
2. Ytterglas i 3-glas isolerruta
3. Mellanrum fyllt med argongas
4. Innerglas i 3-glas isolerruta
5. Avståndslist, varmkantsspacer (VKS)
6. Tätningslist i gummi
7. Glaskloss; håller glaset på plats i bågen
8. Tätning 1: Foglim mellan avståndslist och glas.
9. Tätning 2: Butylfog runt glaskanterna.

Energiglas har minst ett energibelagt glas av hög kvalitet. Beläggningen är transparent och konstruerad så att solljus och värme överförs in i rummet och reflekterar samtidigt från insidan så att värmen stannar kvar. Detta gör att man inte behöver tillföra lika mycket energi för att värma upp rummet. Man kan möblera nära fönstren, samtidigt får man ett naturligt ljus och behaglig inomhusmiljö. Begreppet för att beskriva hur mycket värme en byggnad läcker ut är dess U-värde. Det beskriver hur mycket energi som går förlorad per kvadratmeter vid en temperaturskillnad på en grad mellan in- och utsida. U-värdet uppges i W/m2K. U-värdet kan anges endast för glaset (Ug) eller för hela produkten (Uwin). Vi anger alltid U-värdet för hela produkten.

U-värde kondensrisk

Utvändig kondens kan av vissa upplevas som irriterande men är ett tecken på ett fönster med bra U-värde. Låg temperatur, hög luftfuktighet och klarblå himmel kan ge utvändig kondens. Det är ofarligt och torkar normalt ut och försvinner under förmiddagen. Detta varierar även beroende på husets typ och placering, fönstrets placering i husväggen, tid på dygnet och klimatförhållanden. Detta är alltså begränsat och uppstår inte på alla fönster.

Sveriges Prövnings- och forskningsinstitut har gjort en undersökning av utvändig kondens på energieffektiva fönster. Resultaten visar att fenomenet oftast uppkommer under augusti, september och oktober månad men kan också förekomma några enstaka timmar under våren.

Ljustestet

Med hjälp av ett stearinljus är det möjligt att se om ni har 2- eller 3-glas energiglas. Håll ett tänt stearinljus mot glaset, helst när det är mörkt ute. Se på sned in mot glaset. Ser du 4 lågor i spegelbilden är det ett 2-glas. Har några av glasen en skiftande färg är det med största sannolikhet ett energiglas. U-värdet är då ca. 1,8 eller bättre (lägre). En ruta utan belägg har ett U-värde på 2,8 eller högre.  Har du ett 3-glas ser du 6 lågor i spegelbilden, två och två. Har någon av lågorna en annan färg har du förmodligen ett energiglas, detta ger ett U-värde på 1,5 eller lägre. I ett modernt fönsterglas kommer du se två glas med annan färg, U-värdet är då 1,1 eller lägre.
Ett 3-glas utan energibelägg har ett U-värde på 1,9 eller högre.
Prova energiberäkningen.

LJUS – OCH VÄRMEREGLERANDE SOLGLAS

Solglas kan användas till att kontrollera hur mycket ljus och värme som släpps

in i rummet. På fasader som utsätts för mycket sol finns det stora fördelar med solglas. Det finns många olika typer av solglas och olika egenskaper för att styra mängden av ljus och solenergi. Våra solglas kombineras med låga u-värden som håller värmen på vintern och låg inomhustemperatur på sommaren. Solglas definieras vanligen med Lt-faktor som procentuellt anger hur mycket synligt ljus som överförs genom glaset och total ljustransmission som är % solenergi som strålar in från både synligt och infraröd strålning. Solglas kan beskrivas som t.ex. 62/31. Det betyder 62 % synligt ljus och 31 % total soltransmission som släpps igenom glaset. Osynligt ultraviolett ljus är den största orsaken till att möbler och textilier tappar färg. Genom att använda laminerade glas kan uv-strålningen minskas med upp till 99 %.

SJÄLVRENGÖRANDE GLAS

Fönster som monteras på höjd eller på plats där fönsterputs är omöjlig kan utrustas med självrengörande glas. Den nya teknologin kombinerar regn och UV-strålningen från dagsljus för att effektivt hålla glaset rent. Det fungerar så att den utvändiga beläggningen på glaset bryter ner och löser upp smuts på glaset med hjälp av UV-strålning. Smuts som eventuellt sitter kvar sköljs bort från glaset när det regnar. För att få bästa möjliga effekt av glaset måste fönstret monteras så att det blir utsatt för regn, eventuellt kan man rengöra det med trädgårdsslangen ibland. Resultatet av ett självrengörande glas är att det håller sig rent mycket längre än ett traditionellt glas. Vissa typer av smuts t.ex. fågelspillning kan behöva lite hjälp för att lossna.

LJUDDÄMPANDE GLAS

Buller kan resultera i allvarliga hälsoproblem. Fönster tillhör de svagaste punkterna när det gäller buller. Bra isolerade fönster med extra ljuddämpning ger en behaglig boende-miljö. Ljud är energivågor eller svängningar i luften med olika våglängd, hastighet och styrka. Frekvensen är antal ljudvågor per sekund och anges i Hertz (Hz). 1000 vågor/ sekund motsvarar 1000Hz. Ett ljuddämpande glas reflekterar, stör och förändrar dessa ljudvågor, t.ex. genom en kombination av glas i olika tjocklek, olika och optimala avstånd mellan glasen och genom en speciellt uppbyggd och ljuddämpande laminering. Förutsättningarna för att reducera ljudnivån är en tät och korrekt monterad produkt. Rådgör med din säljkonsult hos Fönsterkoncept för att möta just dina behov.

BRANDGLAS

Brandglas förhindrar att rök och flammor sprider sig genom glaset och kan också förhindra värmestrålning. Olika typer av brandglas är klassade efter tidsperspektiv, generellt 30 eller 60 minuter, samt att de förhindrar endast rök och flammor eller rök, flammor och värmestrålning. Typiska brandglas är laminerade glas med speciella beläggningar som reagerar vid stark värme för att glaset inte ska spricka samt förhindra värmestrålning. Brandglas får endast monteras i certifierade brandfönster och av behörig personal. Alla våra produkter är certifierade från både in- och utsidan.

Säkerhetsglas

FönsterKoncept tar säkerheten på största allvar. Vi tar personsäkerhet och inbrottssäkerhet i beaktande när vi talar om säkerhetsglas, men även montering och infästning av glaset är viktiga ur säkerhetssynpunkt. Kontakta våra säljare för att få hjälp och råd anpassade till dina säkerhetsbehov. Säkerhetsglas levereras i många olika utförande och för att skydda mot olika typer av faror (skydd mot fall, personskada vid sammanstötning, inbrott, skadegörelse, projektiler mm). De olika kraven kräver olika typer av glas. Några av kraven kräver tjockare glas, andra kräver glas med speciella egenskaper. De två mest kända och använda säkerhetsglasen är härdat och laminerat glas.
Härdat glas är 4-6 gånger starkare än vanligt glas med samma tjocklek. Härdat glas tillverkas genom att man hettar upp det färdigskurna glaset och sedan kyler ner det väldigt hastigt så att det yttersta skiktet av glaset kyls ner fortare än mitten av glaset. På så sätt uppstår det en spänning i den yttre delen av glaset som gör det svårt att krossa.  När härdat glas krossas blir bitarna små och relativt ofarliga, men glaset hålls inte samman.

Laminerat glas består av två eller flera tunna glas som limmas ihop med en plastfilm emellan. Ett laminerat glas kan byggas upp av flera olika glasskikt med olika typer av plast film mellan för att tillgodose kraven. När laminerat glas krossas håller plastfilmen fortfarande ihop skärvorna och hindrar inbrottstjuven från att kunna komma in genom glaset. Vid sammanstötning med glaset hålls det fortfarande på plats i karmen och faller inte ut. Vi rekommenderar alltid laminerat glas enligt Boverkets Byggregler, se illustration nedan.

  • Fönster i nybyggda bostäder och lägenheter
  • Fönster i andra utrymmen än bostäder där barn kan vistas
  • Dörrar i skolor och förskolor

Exempel på skadade glastyper

              

Insiktskyddat glas

Dessa glas används när man önskar ljus men ingen insyn och när man vill uppnå en dekorativ effekt. Diskreta mönster med stor diffusionsförmåga används i bl a badrumsfönster. Med tanke på eventuella säkerhetskrav måste man i vissa fall kombinera dessa glas med säkerhetsglas.

Våra alternativ:

Frostat glas. (matelux)                  Cottswold                           Stipolyte